fbpx

SaaS? Какво представлява и кое го прави подходящата платформа за Вашия бизнес

Какво всъщност е SaaS?

SaaS е краткото означение за Software As A Service или в буквален превод – софтуер под формата на услуга. Същността му се крие в това, че той е софтуер,  който е достъпен за крайния потребител чрез Интернет. За разлика от традиционните пакети с приложения, които потребителите инсталират на компютрите или сървърите си, фирмата доставчик притежава софтуера и го предоставя на компютрите, като съхранява в системата си техните данни.

Потребителят плаща само месечна такса за използването му, като с тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера.

Моделът спестява на компанията-потребител пари за консултантски услуги, свързани с инсталиране на софтуера. Ако крайният потребител не намира услугата за полезна, може да се откаже от нея по всяко време.

SaaS услугите са завършени решения включващи всичко, от което имате нужда при стартирането на бизнес в сферата на електронната търговия. Подобна платформа покрива широк спектър от функционалности и често е взаимосвързана с хостинг услуга, техническа поддръжка, консултация със специалист, периодични ъпдейти и добавяне на нови функционалности.

Предимствата на SaaS услугата

Моделът SaaS има предимства пред алтернативното закупуване на софтуер. С него не е необходимо продуктът да се инсталира на всеки компютър поотделно, с което се спестява време и средства за закупуване на лицензи. Обновяването и актуализацията се извършват централизирано и компанията винаги разполага с последната версия без това да изисква допълнителни усилия и средства на компанията-потребител .

Като цяло, услугата SaaS работи най-добре в прости и независещи от интегрирани бизнес-функции системи. Моделът работи добре и за процеси, които се автоматизират за първи път. Ако компанията иска да въведе готови процеси за определена функция като CRM, информационни системи за маркетинга и управлението или управление на стоките, моделът SaaS е правилното решение. Ако искате обаче компанията ви да се отличава от останалите при обслужването на клиенти или доставянето на услуги, по-добре е да закупите и внедрите съответното програмно осигуряване. Приложения, които са свързани със същността на бизнеса (като ERP), обикновено не се използват по модела “софтуер като услуга”.

Инсталация и функционалности

Вероятно ви се е случвало да внедрявате нови системи и процеси в текуща или предходна работа и от опит знаете, че отнема време и до голяма степен ви прави зависими от техническите умения на програмист. Отчасти тези твърдения са верни, когато говорим за специално разработена платформа, отговаряща на вашите индивидуални бизнес потребности.

Предлагането на софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service) е модел, който бързо привлича почитатели, които вместо да си купят дадена програма, я „наемат“ от някой, който да се грижи за поддръжката й.  Потребителите, избрали софтуер услугата, получават по-ефективно разпределение на ресурсите, по-ниска обща цена на продукта, 24-часова поддръжка и възможност да прехвърлят на някого грижите по управлението на собствените си програми.