fbpx

Политика лични данни

Информация за фирмата, която обработва данните ви:

Наименование: ДиМи СааС ЕООД / DiMi SaaS Ltd.
ЕИК: 206650569
Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Христо Ботев №35
Адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ул. Христо Ботев №35
Телефон: +359885124391
E-mail адрес: team@dimisaas.com
Уеб сайт: dimisaas.com

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на потребителите на този сайт. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да изпратите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга – име, e-mail, телефон за връзка и друга информация, свързана с качественото и своевременно изпълнение на конкретната услуга. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Възможно е изпратим по e-mail специални промоции и оферти относно услугите, които предлагаме.

Осигуряване безопасност на данните

Цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Ние използваме SSL криптиране, за да бъде Вашата лична информация защитена, като например заявките, които ни изпращате, използвайки сайта, или запитванията от формата за контакт. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адреса на сайта от “http: //” е станал “https: //” и пред адреса стои символ за заключване. Ако е активирано SSL криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Приоритетна цел на сайта е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички лични данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Споделяне на Вашите лични данни

Сайтът събира данни, които са необходими за извършване на желаната услуга – име, e-mail, телефон за връзка и друга информация. Тези данни се използват единствено и само за целите на сайта и не се предоставят под каквато и да била форма на трети страни, с изключение на случаите, в които от това зависи изпълнението на желана от вас услуга към сайта.
ДиМи СааС ООД не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква.

Лични данни на трети лица

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на ДиМи СааС ООД данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ДиМи СааС ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща и всякакви други.

Промяна или изтриване на личните данни

Данните, веднъж вписани от Вас в базата данни, могат да търпят промени, а в случай, че поискате това от нас, ние сме длъжни да ги изтрием. По всяко време заявеното желание може да бъде прекратено чрез изпращане на потвърждение за отказ по e-mail.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Политика за „бисквитки“ – cookies

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на уеб сайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при използването му. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, тъй като чрез тях не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва за анализ на поведението на потребителите в сайта, което ни позволява да подобряваме неговата функционалност и използваното съдържание.
Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно политиката за поверителност, моля свържете се с нас на e-mail: team@dimisaas.com
С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.