fbpx

Смарт решения и проблеми в областта на логистиката

Често пъти компаниите са изправени пред проблеми с нуждата от допълнителен капацитет и логистична компания, която да им помага, за да се справят с нарастващите обеми на заявките. Търсенето на складови опции, отговарящи на по-големи мащаби и гъвкави услуги за дистрибуция се срещат все по-често. Именно затова логистиката и дистрибуцията са сектор, който се променя почти ежедневно и технологиите процеси в тях са от голямо и нестихващо значение.

Смарт системите и необходимостта от тях от години е част не само от живота на всеки от нас, а и от този на бизнеса. Стратегиите на компаниите изглеждат сякаш немислими без присъствието на Интернет, операционни системи и специализирани софтуери, които имат за цел да оптимизират разходите и времето и да подобрят качеството на работа в дългосрочен план. 

Предизвикателствата пред бизнеса обаче са свързани и с технологични изисквания, които стават все по-сложни, сензорите по-интелигентни, а решенията се подобряват и умножават. Въвеждането на смислена цел в изцяло нова система или приложение изискват знания извън определена област или дори отрасъл, което налага и нуждата от експертен екип, който да изпълнява тази задача с иновативен подход и ако се налага нестандартно мислене.

Значението на дигитализацията в сектора

Безспорен факт, е че с всеки изминал ден плюсовете от дигитализиране стават все повече и по-големи. Освен по-добро и бързо обслужване на клиентите, тази промяна в бъдещ план цели да намали разходите и да оптимизира всички вътрешни процеси. Адаптирането към новите технологии е толкова неизбежно, че без него дори лидерите на пазара рискуват да отслабят позициите си.

Internet of Things

Ключово значение върху бързото развитие на технологиите в сектора се дължи и на т.нар. Интернет на нещата (Internet of Things или IoT), който диктува все по-голяма свързаност на отделните машини, с все по-малка нужда от човешко наблюдение.

Благодарение на намаляващите разходи за интеграция, IoT ще задвижва все повече и повече технологичното колело. Интелигентно складиране, видимостта на транспорта в реално време и прогнозната доставка са само малка част от всички плюсове, които се наблюдават в общ план.

Artificial intelligence

Изкуственият интелект (AI) движи голяма част от нашето ежедневие – от просто търсене в Google до роботите, които изпращаме на други планети. Все по-голяма част от света се управлява от AI, като индустрията не е изключение. Неговото адаптиране, играе и огромна роля в дигиталното развитие на логистиката. Основните области на приложение включват бек-офис автоматизация, предсказуеми вериги за доставки и AI захранване на клиенти.

Дигитализация в логистиката

Дигитализацията е процес, който засяга все по-голяма част от модерната индустрия и бизнесите от различен мащаб.

Логистичният сектор е един от най-старите в света и има ясно изградени модел и политика на работа, но въпреки това също започва да инвестира повече ресурси в дигитализиращи средства, тъй като те са двигателят на новостите и оптимизацията на ежедневните процеси. Тази дигитална революция в сектора се нарича Logistics 4.0.

Повечето специалисти са единодушни, че дигитализацията ще продължи да стимулира трансформацията в цялата индустрия, като едновременно с това бизнесът е изправен и пред преодоляване на някои проблеми, които изискват адекватни и сигурни мерки.

Най-често срещаните логистични проблеми

  • Превозните средства: Празният пробег и простите превозни средства са често срещан проблем в предприятията със собствен флот.
  • Комуникационни трудности: По правило диспечерският отдел е претоварен по презумпция без автоматизация и дори в този случай може да бъде трудно да се покрият всички искания. Поради тази причина, ако информацията не се съхранява централизирано в единна операционна система, операторът трябва да извърши много ненужни действия.
  • Човешкият фактор: Ръчното въвеждане на данните води от една страна до по-голям риск от грешки, а от друга до загуба на време и ръчни проверки на свършената работа. Също така, ако процесите не са автоматизирани, компаниите трябва да прибягват до интуитивни решения и ръчни изчисления, които не се отличават с голяма точност. Всичко това неизбежно води до намаляване на производителността, което означава по-малко оборот и повече разходи.

Всички те са решими сами по себе си, но работата в голям мащаб и обем, както и работните екипи трябва да действат заедно като една добре смазана машина. За целта технологиите и тяхната намеса несъмнено крият рискове, но положителните страни надделяват към този момент.