fbpx

Планиране на услугите на терен

През последните години дейностите, които се извършват на терен и тяхното управление претърпяват значителна промяна. Познатият като Field Service Management се променя в крак с времето и това изисква оптимизация на процесите. Методът диспечерите да използват електронни таблици, а монтажистите да записват дейностите на тефтер е все по-остаряла, въпреки че продължава да се използва масово. Колко обаче от времето на служителите ви се губи в отчетна дейност по този начин?

Знаем, че този тип практика е често срещан и дълбоко заложен в работата на много предприятия, но именно те са основна причина за голям брой грешки и липса на отчетност. Всичко това от друга страна води и до недоволството на клиентите, предвид по-високите изисквания, които поставя съвременната бизнес среда.

Развитието на бизнеса и услугите на терен водят до увеличените изисквания на клиентите и все по-голямата конкуренция в сферата, в следствие на които производителността на екипите постепенно стана основен фокус за собствениците на такъв тип бизнес.

Как да подобрите производителността на екипа

Оптимизирането на процесите и тяхното планиране са в основата на новата стратегия, която да предприемете. Мобилните екипи са важна част от дейността и тяхното правилно разпределение, оценяване и проследяване в реално време ще ви дадат пълна представа за това какви промени се налага да предприемете.

Прогнозиране

Прогнозирането е от ключово значение за компанията, защото е важно да знаете кои услуги имат най-голямо въздействие върху бизнеса ви и какви очаквани резултати да заложите в своята стратегия. То е особено валидно и за по-малки компании, които разполагат с ограничен ресурс и правилното разпределение на звената и бюджета са с решаваща роля.

Има бизнеси, при които търсенето се изчислява посредством фактори като сезонност, брой клиенти, типа на услугата и т.н. В тези случай, наличието на квалифицирани кадри и възможността за наемане на допълнителни служители по изпълнението на единични проекти определя и не малка част от крайния резултат и успеха.

Всичко това може да ви послужи като образец за прогнозиране, но е важно да се има предвид, че то е строго индивидуален процес, тъй като техниките, които работят за един тип компания, която предлага услуги на терен, може да не дадат същия желан резултат от друга компания със същата дейност.

*Запомнете, че прогнозирането трябва да се извършва въз основа на типа бизнес и целите ви, за да се определят възможностите за оптимизиране и подобряване на планирането.

Неефективно планиране

Следващата по важност стъпка е правилното планиране. Дори и да сте поставили правилните цели пред бизнеса ви и прогнозната ви оценка да е правилна, тя е обречена на провал ако планирането на процесите ви е неефективно.

Най-големите грешки, които се допускат са:

 • назначаване на неопитни техници, които не могат да взимат информирани решения на терен
 • делегиране на планирането
 • планиране на по-малък брой техници с цел спестяване на разходи, без да се съобрази възможността за увеличаване на търсенето.

Сигурно вече се питате, как тогава софтуерите за управление на услуги на терен ще повишат производителността ви?

Отговорът е комплексен, защото дори и да разполагате с правилните инструменти е много важно дали ще ги използвате по правилния начин. Ето обаче няколко общовалидни предимства на специализираните системи:

 • Използване на информация за различни периоди от време с цел правилно планиране
 • Проследяване на данните на седмична или месечна база:
  • Брой посещения при клиенти
  • Дни от седмицата с по-голямо търсене
  • Броят пъти, в които допълнителни техници са били насрочени за сервизна задача в кратък срок, тъй като обхватът на заявката не може да бъде предварително определен правилно
 • Контролирани и последователни процеси
 • Оценка на изпълнението

Решението

DiMi SaaS ви дава възможност да съкратите времето, намалите грешките и да елиминирате пропуските при изпълнението на поръчки.

DiMi SaaS Orders е за всеки бизнес, който осъществява дейности към крайни клиенти, чрез мобилни екипи. Чрез автоматизиран процес за създаване на поръчки, планиране, възлагане и проследяване на изпълнението им, основна цел е да подсигури гладкото протичане на целия процес.

DiMi SaaS e-Check е за всеки бизнес, който осъществява контрол чрез различни чек листове. Спестява време и помага по адекватен начин да контролирате Вашия бизнес.

Пълното дигитализиране на процеса повишава контрола в реално време във всеки един етап, а последователността на работа е гарантирана без загуба на данни и без нужда от хартия.

Планиране на услугите на терен

През последните години дейностите, които се извършват на терен и тяхното управление претърпяват значителна промяна. Познатият като Field Service Management се променя в крак с времето и това изисква оптимизация на процесите. Методът диспечерите да използват електронни таблици, а монтажистите да записват дейностите на тефтер е все по-остаряла, въпреки че продължава да се използва масово. Колко обаче от времето на служителите ви се губи в отчетна дейност по този начин?

Знаем, че този тип практика е често срещан и дълбоко заложен в работата на много предприятия, но именно те са основна причина за голям брой грешки и липса на отчетност. Всичко това от друга страна води и до недоволството на клиентите, предвид по-високите изисквания, които поставя съвременната бизнес среда.

Развитието на бизнеса и услугите на терен водят до увеличените изисквания на клиентите и все по-голямата конкуренция в сферата, в следствие на които производителността на екипите постепенно стана основен фокус за собствениците на такъв тип бизнес.

Как да подобрите производителността на екипа

Оптимизирането на процесите и тяхното планиране са в основата на новата стратегия, която да предприемете. Мобилните екипи са важна част от дейността и тяхното правилно разпределение, оценяване и проследяване в реално време ще ви дадат пълна представа за това какви промени се налага да предприемете.

Прогнозиране

Прогнозирането е от ключово значение за компанията, защото е важно да знаете кои услуги имат най-голямо въздействие върху бизнеса ви и какви очаквани резултати да заложите в своята стратегия. То е особено валидно и за по-малки компании, които разполагат с ограничен ресурс и правилното разпределение на звената и бюджета са с решаваща роля.

Има бизнеси, при които търсенето се изчислява посредством фактори като сезонност, брой клиенти, типа на услугата и т.н. В тези случай, наличието на квалифицирани кадри и възможността за наемане на допълнителни служители по изпълнението на единични проекти определя и не малка част от крайния резултат и успеха.

Всичко това може да ви послужи като образец за прогнозиране, но е важно да се има предвид, че то е строго индивидуален процес, тъй като техниките, които работят за един тип компания, която предлага услуги на терен, може да не дадат същия желан резултат от друга компания със същата дейност.

*Запомнете, че прогнозирането трябва да се извършва въз основа на типа бизнес и целите ви, за да се определят възможностите за оптимизиране и подобряване на планирането.

Неефективно планиране

Следващата по важност стъпка е правилното планиране. Дори и да сте поставили правилните цели пред бизнеса ви и прогнозната ви оценка да е правилна, тя е обречена на провал ако планирането на процесите ви е неефективно.

Най-големите грешки, които се допускат са:

 • назначаване на неопитни техници, които не могат да взимат информирани решения на терен
 • делегиране на планирането
 • планиране на по-малък брой техници с цел спестяване на разходи, без да се съобрази възможността за увеличаване на търсенето.

Сигурно вече се питате, как тогава софтуерите за управление на услуги на терен ще повишат производителността ви?

Отговорът е комплексен, защото дори и да разполагате с правилните инструменти е много важно дали ще ги използвате по правилния начин. Ето обаче няколко общовалидни предимства на специализираните системи:

 • Използване на информация за различни периоди от време с цел правилно планиране
 • Проследяване на данните на седмична или месечна база:
  • Брой посещения при клиенти
  • Дни от седмицата с по-голямо търсене
  • Броят пъти, в които допълнителни техници са били насрочени за сервизна задача в кратък срок, тъй като обхватът на заявката не може да бъде предварително определен правилно
 • Контролирани и последователни процеси
 • Оценка на изпълнението

Решението

DiMi SaaS ви дава възможност да съкратите времето, намалите грешките и да елиминирате пропуските при изпълнението на поръчки.

DiMi SaaS Orders е за всеки бизнес, който осъществява дейности към крайни клиенти, чрез мобилни екипи. Чрез автоматизиран процес за създаване на поръчки, планиране, възлагане и проследяване на изпълнението им, основна цел е да подсигури гладкото протичане на целия процес.

DiMi SaaS e-Check е за всеки бизнес, който осъществява контрол чрез различни чек листове. Спестява време и помага по адекватен начин да контролирате Вашия бизнес.

Пълното дигитализиране на процеса повишава контрола в реално време във всеки един етап, а последователността на работа е гарантирана без загуба на данни и без нужда от хартия.