fbpx

Кога е време за оптимизация на бизнес процесите в строителния сектор

Всеки строителен обект започва своето начало с ясна идея за крайния резултат и точна оценка на разходите необходими за реализиране. По пътя към това обаче външните икономически фактори, работата с доставчици и други непланирани разходи са динамична величина и често могат да бъдат променливи и да променят първоначалните Ви планове.

Инвеститорите от друга страна също проявяват интерес към оптимизиране на разходите на всички етапи от проекта.

В такива моменти, които са предизвикателни и трудни за строителния бизнес в страната и по света, е време да се вземат мерки и да се преосмислят следващите действия съпътстващи идейния проект.

Времето е пари

За да управлявате печеливш бизнес, трябва да започнете да планирате инвестиционните си дейности много преди подписването на договора.

Прието е разходите да се разделят на два основни типа:

  • Тези, които водят добавят финансова стойност т.е това е всичко, което може да се отдаде на строителни материали, работа по довършване и оборудване на помещения и т.н.
  • Разходи, които не добавят стойност. Те се разбират като загуби, които могат да възникнат в резултат на неправилни инвестиционни дейности. Всеки бизнес е проектиран да носи печалба. И ако загубите са твърде големи, тогава най-вероятно инвестираният проект няма да може да се оправдае, а просто да се възстанови.

И ако всичко е ясно с първата категория, тогава основната задача на управлението върху строителен проект е да проучи произхода на загубите, да разработи механизми за тяхното отстраняване. Как обаче да се случи това ако липсва единна операционна система в компанията?

Често пъти смятаме, че отговорът се крие в създаването на единно пространство, в което да се съхранява цялата необходима информация.

Използването на програмата ще позволи на всички участници в нея да са наясно с промените в реално време. Всяко събитие е обвързано с календарен график, по който ясно може да се проследи кой, кога и къде е похарчил бюджетните пари, отпуснати за строителство.

По този начин на началния етап е възможно да се определи възможността за придобиване на определен материал, оборудване и други устройства.

Допълнителни предимства

  • Финансово наблюдение на движението на средства не само за определен период, но и след всеки етап от работата
  • Ръководство, което да контролира целия процес и да вижда движението по всички разходни елементи
  • Всеки, който работи по конкретна задача, може да провери графика онлайн и да направи заключения за случващото се.

Глобализацията в световен мащаб и информационните технологии от ново ниво принуждават бизнеса да върви в крак с времето ако иска да успее и да се впише в условията.

Ако се научите да се възползвате максимално от техническите иновации, които се откриват пред Вас, ще можете бързо да реагирате на текущите промени и да се научите как ефективно да водите отчетност в строителството.

Мит ли е елиминирането на непланирани разходи

Макар и тривиални и лесни на хартия, а трудни на изпълнение има няколко „златни“ съвета, които могат да Ви служат като полезно напомняне в натоварените моменти:

  • С правилното и рационално планиране и оптимизиране на разходите можете да получите напълно висококачествен проект.
  • Автоматизираните програми за оптимизация съдържат всички ключови точки, чрез които можете да получите обща информация за даден обект и да намалите разходите.
  • Мотивацията на служителите е загуба, която носи със себе си скрита опасност. Оценете правилно представянето на екипа и контролирайте работата им на терен и от разстояние.
  • Неспазените срокове водят до увеличени разходи. От практиката се вижда, че почти половината от всички поръчки се доставят много по-късно от установените срокове.