fbpx

Как да повишите продуктивността на екипа си

Достатъчно продуктивен ли е екипа ви? Дали правите всичко необходимо, за да поддържате степента на ефективност и удовлетвореност на служителите? Тези и още много подобни въпроси си задава навярно всеки ръководител.

Факт е, че мотивираните служители стоят в основата на успешния бизнес. Сплотеният, удовлетворен и амбициозен екип има силата да работи като добре смазана машина за общия успех на компанията.

Да се намери такъв екип обаче и да се поддържа неговата неугасваща енергия е истинско предизвикателство. Различните хора имат различен темперамент и мотивация, което често е предпоставка за конфликти, прехвърляне на отговорности и недобра комуникация. Всичко това неизбежно води до един съществен проблем, а именно намаляване на продуктивността на екипа.

Затова сме подбрали за вас няколко полезни съвета, които може да приложите, за да се справите с този проблем и да постигнете  по-добри резултати.

Чуйте своите служители

Обратната връзка е мощно и необходимо средство не само когато вие трябва да говорите със своите служители, но и когато те имат нужда да споделят нещо с вас. Оставете ги да говорят, когато това е градивно и чуйте какво имат да ви кажат.

Едно от нещата, които успешните мениджъри правят ежедневно, е да делегират правомощия. Причината е не само, че не могат физически да се справят с целия обем от работа. Същевременно с това обаче, когато служителят има свободата да взема определени решения, става по-отговорен към своите задачи.

Това е така, защото по този начин вижда, че неговите избори имат значение и оказват влияние върху работния процес. Освен това, упълномощавайки някого да извършва определени задачи, това е знак, че вярвате в неговите възможности и експертиза да се справи с възложената работа. Като по този начин спомагате той да изгради повече самочувствие и увереност в  професионалните си качества.

Разбира се, от вас като мениджъри зависи на кого и какви правомощия ще дадете, затова трябва да прецените внимателно.

Обученията си струват инвестицията

Живеем във време на технологична революция и промяна, а темповете, с които всичко се променя са толкова забързани, че допълнителната квалификация и обучения са със задължителен характер.

Затова, ако искате служителите ви да израстват и да стават все по-продуктивни, то те непрестанно трябва да се усъвършенстват и да придобиват нови умения. Това ще им помогне както да се развиват и да стават по-уверени, така и да вършат задачите си много по-ефективно и заедно да вървите напред към общите ви бизнес цели.

Не се колебайте да инвестирате в обучения, от които различните членове на екипа ще имат полза. В днешно време, дигитализацията е навлязла във всяка сфера и разнообразието е голямо – онлайн или присъствени обучения, семинари, курсове, уебинари, конференции и т.н. В допълнение, може да провеждате и вътрешнофирмени обучения, където мениджърите или отделни служители да обучават своите колеги.

Не пестете поощряването

Много често степента на удовлетвореност в служителите се определя и от това дали се чувстват оценени от своите ръководители и колеги.

Няма по-голяма мотивация от полученото признание за добре свършената работа. Затова не забравяйте да благодарите на колегите си и да им покажете, че цените техния труд. По този начин и ползите за компанията няма да закъснеят. Когато служителите са ценени, това създава чувство за общност и принадлежност към екипа.

Разбира се, когато предоставите и допълнителни стимули, методът на поощряването става още по-мотивиращ. Те могат да бъдат различен тип – парични бонуси, ваучери, допълнителни почивни дни, повишение и др.

Текучеството на служителите

Честата смяна на служителите е ясен знак, че трябва да вземете мерки. Независимо каква е причината за текучеството, измерването му е чудесен начин да оцените бизнес стратегията си. И не, тук не става въпрос за неволните напускания, когато сте принудени да съкратите или уволните някого. Това не означава непременно лоша ефективност на екипа, тъй като понякога такива обстоятелства увеличават оборота на една компания.

Ако обаче във вашата компания има голямо доброволно текучество, това по всяка вероятност показва, че служителите са неудовлетворени от компанията или екипа. Това само по себе си води до нуждата да се наемат нови служители, което е скъпо вложение. Ето и как да измервате текучеството във вашата организация:

  • Общ коефициент на задържане: Изберете период на измерване. Разделете общия брой на служителите в края на този период на общия им брой в началото на периода, и го умножите по 100.
  • Общ коефициент на текучество: Разделете общия брой служители, които са напуснали за периода, на средния брой служители (през този период) и умножете по 100.
  • Средна продължителност на трудовите договори: Съберете стажа на всеки служител и след това го разделете на общия брой служители. Колкото по-голяма е средната продължителност на договорите, толкова по-добре.
  • Броят на новите служители в сравнение с общия брой служители: Разделете броя на новите на общия брой на хората в компанията. Колкото по-малък е броят на новите служители, толкова по-добър е вашият процент на текучество.
  • Процент на задържане на „звездите“: Това са служителите, които имат отлично поведение, мотивирани са, продуктивни, организирани и страстни. В идеалния случай Вие искате да задържите тези служители, защото по-вероятно е те да направят екипа по-ефективен. По подобен начин трябва да измерите процента на задържане на лошите служители. Ако тези хора останат, това ще намали ефективността на вашия екип.